تحلیلی بر قدرت ملی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا با تأکید بر ایران در افق 1404
47 بازدید
محل نشر: راهبرد » بهار 1393، سال بیست و سوم- شماره 70 (36 صفحه - از 293 تا 328)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی