بی نقاب : نگاهی دقیق تر به جریان شیطان گرایی
42 بازدید
ناشر: موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب "بی نقاب" در سه فصل با عناوین تاریخچه شیطان گرایی، روش‌های تبلیغی جریان شیطان‌گرایی و نگاهی دیگر با موضوعاتی همچون میراثبان شیطان‌گرایی، شیطان‌گرایی در قرون وسطا، فراماسونری و کابالا، فرقه‌های شیطانی در دوران معاصر، تحلیل روند سیر تاریخی شیطان‌گرایی، جایگاه شیطان ‌گرایی در پازل معنویت‌های نوظهور و نگاهی به شیوه‌های مقابله با شیطان‌گرایی در کشور تدوین شده است. در بخشی از این کتاب آمده است: "امروزه فرقه‌ها و گروه‌های شیطان ‌پرست برای این ‏که به ‏نوعی مقبولیت در افکار عمومی دست یابند، سعی دارند پیشینه تاریخی موهومی را پشتوانه افکار خود معرفی کنند. غالباً در این هویت‌ سازی تاریخی، اغراق‌هایی صورت گرفته و تاریخچه سیاه و ننگین شیطان‌گرایی را روشن جلوه داده است؛ بدین وسیله پذیرش عمومی جوامع نسبت به آموزه‌های شیطانی این گروه‌ها افزایش می‏ یابد."